TIPUS DE FOTOGRAFIA

Posted On By unaltrepuntdevistapc

Fotografia documental

Aquest és el conjunt de la fotografia on el propòsit és capturar un moment determinat de la realitat de forma fidel. Els moments que queden a la imatge no són alterats per cap perspectiva o subjectivitat de part del fotògraf. En aquest sentit, la imatge és en si un mitjà per donar a conèixer una cosa que està passant.

Fotografia social

És un tipus de fotografia documental, on es busca retratar l’essència social d’un ambient; és a dir, la naturalesa cultural ja sigui d’un determinat lloc o d’un context.

Fotografia artística

Una fotografia artística és la que busca transmetre un sentiment o causar una impressió en què la veu. Es captura aquesta imatge en base a un concepte o idees, que solen ser profundes i fins i tot esbojarrades. Normalment, es crea tot un muntatge per aconseguir aquest tipus de resultat juntament amb l’ús d’una il·luminació professional, No obstant això, les fotografies artístiques també poden donar-se de forma espontània. Depèn del talent del que utilitza la càmera.

Fotografia de moda

És un tipus de fotografia artística on es busca captar l’atenció del públic, mitjançant l’embelliment surrealista de l’objecte retratat. És dcir, busca mostrar una il·lusió, una fantasia. Respon a fins comercials, però mai descuida l’essència estètica de la imatge.

Fotografia publicitària

Aquí, l’objectiu primordial de la imatge és capturar l’atenció d’un determinat públic. És a dir, es busca la comercialització d’un producte o un servei mitjançant una imatge altament atractiva o escandalosa, que aconsegueixi modelar els sentiments de l’espectador cap a certa marca.

Fotografia científica

Aquesta fotografia té fins pràctics, ja que s’encarrega de capturar en imatges el contingut d’experiments i d’informació científica. Busca mostrar a l’ull humà coses que no es podrien conèixer d’una altra manera. Aquí entra la fotografia ultraviolada, la fotografia infraroja, els raigs X o les imatges tèrmiques.

Fotografia d'esports

Aquest conjunt de fotografia requereix de molta paciència i interès en el tema per part del fotògraf. A més de que es necessita coneixement i un bon maneig a nivell professional de les eines de la càmera que controlen la llum, la velocitat i l’enfocament, s’ha de saber en quin moment exacte realitzar la presa. Després de tot, aquí es busca retratar un moment espontani, emocionant i ple d’adrenalina. A més, es busca capturar la dinàmica general de l’esport en qüestió costat de la imatge final.

Fotografia d'arquitectura

La fotografia d’arquitectura s’encarrega de capturar els elements i espais creats per l’home . Inclou tant el exterior dels edificis com el interior o els detalls que converteixen aquesta obra en única.